" m e d  i n s p e r a t i o n  f r å n  d e n  s a m i s k a  k u l t u r e n  "


Hej, jag heter Madeleine Renhuvud


För mig är det viktigt att förmedla det samiska för barn och unga och det gör jag genom mitt konstnärskap och författande. Jag tror det är viktigt att vi kommer ihåg och kan vårt ursprung och våra traditioner men att vi vågar skapa nya mönster och nya uttryck i andra material. Genom det visar vi att vår kultur och vår konst är levande.

Boka mig som föreläsare i skola eller för lärare m.m.

Du kan beställa konst eller köpa färdiga konstverk genom att kontakta mig på telefon eller mail eller genom att skriva direkt här på hemsidan.